Training en workshops

Organisaties zijn voortdurend in beweging. Sommige medewerkers ervaren deze ontwikkelingen als een kans, anderen als een bedreiging. Hoe komt in een veranderingsproces iedereen mee? Hoe kunnen talenten effectiever worden ingezet? Hoe wordt een open communicatiesfeer bevorderd?

LifeStream helpt u bij de uitwerking van deze (en andere) vragen.

Daarnaast kan LifeStream groepen en organisaties begeleiding en training geven om beter met ziekteverzuim, stress en conflicten om te gaan.

Teambuilding is een prima middel om de effectiviteit en de samenwerking in een team te vergroten. Op basis van een voorafgaand duidelijk bepaald doel stemt LifeStream uw wensen af en biedt een gevarieerd en deskundig trainingsprogramma.

Enkele thema's:

LifeStream kan ook uw individuéle werknemer in een coachingstraject begeleiden; bijvoorbeeld een werknemer die dreigt uit te vallen, een nieuwe medewerker die gecoacht moeten worden, etc. In het coachingstraject krijgt uw werknemer inzicht in zijn of haar talenten en zijn of haar (on)mogelijkheden.

Wilt u uzelf en uw werknemers beter in contact laten komen met hun kwaliteiten, dan kan LifeStream uw organisatie helpen bij verschillende aspecten van loopbaanbegeleiding en het organiseren van workshops en trainingen op maat. We nodigen u uit een bewustwordingsproces op gang te brengen met als doel meer inspiratie en motivatie.

Kijk voor meer informatie op de site www.maaikeploeg.nl

 

Praktijk voor Balans en Inspiratie
Friesland

De Tsjoele 3, 8401 BE Gorredijk
t: 06 23828189
e: maaike@lifestreamcoaching.nl