Kinderen en sociale vaardigheden

Goede sociale vaardigheden spelen een belangrijke rol in het leven. Kinderen die sociaal vaardig zijn staan beter in het leven dan kinderen die niet zo sociaal 'handig'  zijn. Kinderen die moeite hebben met sociale vaardigheden worden vaak afgewezen door leeftijdsgenoten. Ze hebben vaak last van aanpassingesproblemen. Deze kinderen belanden dan in een vicieuze cirkel. Doordat ze moeite hebben met het leggen van contact, worden ze buitengesloten. Hierdoor kunnen ze geen ervaring opdoen in sociale vaardigheden en raken ze nog meer achterop. Sociale onhandigheid kan leiden tot teruggetrokkenheid, afhankelijkheid, achterstanden in schoolprestaties, en agressie.

LifeStream kent twee trajecten: individuele consulten of een training met een kleine groep (8-10) kinderen. Elementen die in de training naar voren komen zijn:
jezelf presenteren, iets aardigs zeggen, complimentjes ontvangen, je gevoel kunnen benoemen en uiten naar anderen toe, leren onderscheid te maken tussen 'helpende-' en 'niet helpende gedachten', nee durven zeggen, samenwerken en elkaar leren vertrouwen m.b.v. vertrouwensoefeningen.

LifeStream begeleidt kinderen in het sociaal vaardig worden en geeft hen inzicht in hoe ze met hun eigen gedachten en gedrag hun omgeving positief kunnen beïnvloeden.
Het belangrijkste doel is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Als gevolg hiervan heeft het kind minder last van sociale stress.
 

Kanjertraining

De Kanjertraining is bedoeld voor kinderen die moeilijk aansluiting vinden bij leeftijdgenoten. Dit kan zijn in de groep, in de buurt of op school. Als uw kind er niet bij hoort, dan kan dat tal van oorzaken hebben: uw kind kan het gewoon slecht treffen met de kinderen om zich heen, uw kind kan sociaal onhandig zijn, verlegen, afhankelijk, agressief, of haalt wel erg snel de schouders op: uw kind neemt niets serieus.
Er zijn trainingen voor drie verschillende leeftijdsgroepen: 6 tot 8 jaar; 8 tot 12 jaar; 12 tot 16 jaar. Er gaan op meerdere tijdstippen in het jaar groepen van start. Doorgang vindt plaats bij voldoende aanmeldingen.

ONDERWERPEN
In de Kanjertraining komen verschillende onderwerpen aan de orde, zoals gespreksvaardigheid, interesse tonen in andere mensen, conflicten durven aangaan, ruzies kunnen uitpraten, iets aardigs zeggen (tegen jezelf en anderen), complimentjes ontvangen en kritiek krijgen en geven.

OUDERBEGELEIDING
Ook de ouders hebben tijdens de Kanjertraining een grote rol. Wij vinden het belangrijk dat zij de veranderingen, die hun kinderen doormaken, begrijpen.
De ouders wonen daarom de bijeenkomsten ook bij. Na een gezamenlijke start worden met hen achtergronden en ondersteuningsmogelijkheden besproken, terwijl de kinderen verschillende oefeningen doen.

DE TRAINERS
De Kanjertraining wordt gegeven door ervaren, speciaal opgeleide Kanjertrainers: Marius den Otter (dramatherapeut en orthopedagoog) en Maaike Ploeg (coach en onderwijsbegeleider)

DE KOSTEN
Een intakegesprek voor de Kanjertraining kost € 75,-. Voor de training wordt € 340,- in rekening gebracht. Dit zijn 10 bijeenkomsten, inclusief ouderbegeleiding en (bij de oudere groepen) werkboek.

STARTDATUM VOLGENDE GROEPEN
Drachten : 16 januari 2012

Heerenveen : voorjaar 2012

 

Praktijk voor Balans en Inspiratie
Friesland

De Tsjoele 3, 8401 BE Gorredijk
t: 06 23828189
e: maaike@lifestreamcoaching.nl